Ban Chấp Sự

2015 Deacon Board (listed alphabetically)

Andrew Tang – Chairman

andrew tang
Brief Biography to be completed


Binh Tran – Treasurer

default-user
Brief Biography to be completed


Duy-Anh Doan (Dewey)

duy doan

Duy-Anh Doan (Dewey) đang phục vụ nhiệm kì đầu tiên tại Kirkwood. Anh là người đại diện cho Mục Vụ Tiếng Anh trong Ban Chấp Sự.

Dewey có niềm đam mê cho việc giảng dạy và hiện tại đang chịu trách nhiệm Trường Chủ Nhật cho Thiếu Niên.

Trong tuần, Dewey làm việc tại một công ty dầu khí với chức năng giám đốc dự án. Gần đây, Anh cùng vợ Kimberly đã ăn mừng lễ giáng Sinh đầu tiên với con gái đầu lòng Anna. Để phục vụ Chúa tốt hơn, Dewey và Kimberly đang học lấy bằng Thạc Sĩ – Giáo Dục Cơ Đốc tại trường thần học Dallas Theological Seminary.


Khang Nguyen

default-user
Brief Biography to be completed


Khoa Vo

khoa vo
Brief Biography to be completed


Tom Steffen

tom steffen
Brief Biography to be completed


Tuan Tran – Secretary

default-user
Brief Biography to be completed