Lịch Sử Hội Thánh

Sau một chuỗi những sự kiện dường như được Ơn Trên sắp đặt trước, Hội Thánh Kirkwood chính thức được thành lập vào tháng 11 năm 2006. Hội Thánh chúng tôi được hình thành do sự hợp nhất của hai hội thánh: Hội Thánh Tin Lành Ân Điển và Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Tình Thương.

Vào đầu năm 2006, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển được bắt đầu từ các thanh niên được Chúa hướng dẫn để thành lập Hội Thánh mới, không phải chỉ để cho bản thân họ, mà để vươn tới cộng đồng theo lời Kinh Thánh của Chúa Giê-xu Christ. Lúc đó có khoảng 40 thành viên. Ban đầu, tất cả những gì họ có là Đức Tin. Nhưng Chúa đã mở đường và động lòng của Hội Thánh người Hispanic (PIBA) và Hội Thánh Bap-tít Alief của người Mỹ, các thành viên của Hội Thánh Tin Lành Ân Điển đã có thể bắt đầu nhóm thờ phượng vào Chúa Nhật tại cơ sở của Hội Thánh Bap-tít Alief (cũng chính là cơ sở hiện tại của Hội Thánh Kirkwood). Thời gian đầu khá vất vả và mất nhiều thời gian, nhưng các thanh niên này đã hy sinh thời gian và đóng góp tài chánh của họ để sửa chữa lại một khoảng không gian bỏ trống thành một nơi thờ phượng thích hợp. Hội Thánh Tin Lành Ân Điển bắt đầu nhóm thờ phượng và học kinh thánh vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần. Họ chưa có mục sư hướng dẫn tại thời điểm này, và mục sư Antonio Gamiochipi cũng như mục sư Elliot (mục sư của nhóm FIBA) đã giúp đỡ các thanh niên qua sự giảng dạy lời Chúa. Các thành viên cũng mời một số mục sư khác đến hướng dẫn, trong đó có mục sư Mai Tấn (David) và mục sư Trần Kim Ngọc.

Cũng vào khoảng thời gian đó, mục sư Mai vừa mới thành lập một hội thánh mới gọi là Hội Thánh Truyền Giáo Tình Thương vào tháng 2 năm 2006. Hội Thánh này ban đầu chỉ có vài tín đồ (đếm trên đầu ngón tay) và đã phát triển lên 50 thành viên. Tên của Hội Thánh đã nói lên rằng các tín hữu đều hết lòng để chia sẻ Tin Lành, tin tốt với những người chưa tin Chúa. Mục sư Nguyễn Jeff cũng đang hầu việc Chúa cùng với mục sư Mai Tấn tại Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Tình Thương.

Khi mục sư Mai đến hướng dẫn thờ phượng cho các thanh niên tại Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, Chúa đã động lòng những người lãnh đạo của Hội Thánh Tin Lành Ân Điển và tất cả các thành viên (lúc đó đang tìm kiếm một mục sư) và Ngài cũng làm việc trong lòng mục sư Mai để hai hội thánh trẻ cùng cầu nguyện về việc kết hợp hai hội thánh. Vài tuần sau đó, ban lãnh đạo của cả hai hội thánh đã quyết định hiệp nhất cả hai hội thánh nên một.

Hội Thánh mới, do sự kết hợp những điểm mạnh của hai hội thánh nhỏ, đã được đặt tên là Hội Thánh Kirkwood (để đánh dấu tên của khu vực mà hội thánh đã được thành lập). Hội Thánh Kirkwood là thành quả của sự hiệp một từ cùng một khải tượng là rao giảng tin lành cho những người chưa biết Chúa, cùng nhau gắn bó trong thân thể của Chúa, và sự khát khao làm vinh hiển cho danh Ngài.